8. Ten slotte

Resumerend kijkt de raad terug op een bewogen jaar, met omstandigheden die ongeëvenaard zijn in de geschiedenis van het Wartburg College, en wel door de coronapandemie. En dat terwijl er tevens een grote bestuurlijke uitdaging lag om de fusie van Wartburg en Driestar voor te bereiden. 

In verwondering constateert de raad dat in deze bijzondere periode het onderwijs, als eerste prioriteit van onze scholengemeenschap, goede voortgang mocht hebben.

De raad spreekt haar dank uit aan allen die bij de goede voortgang van het werk betrokken waren, waarbij met name de beide bestuurders hun positie op waardige wijze invulling hebben gegeven. Bovenal past dankbaarheid tot de Heere, Die ons vele zegeningen gaf in het onderwijs dat gegeven mocht worden.

P. Schalk
voorzitter Raad van Toezicht