7. Tot slot

Met dankbaarheid ziet de Raad van Toezicht terug op het achterliggende jaar 2019. Veel dank gaat uit naar allen binnen het Wartburg College die met volle inzet van hun geschonken gaven onze jongeren dit jaar weer hebben begeleid op de weg naar hun volwassenheid. Zeker in de vluchtigheid die het maatschappelijk leven anno 2020 kenmerkt, is het vermogen om de geest van onze tijd te peilen en te onderkennen een onmisbare bekwaamheid. Aan het ontwikkelen van die bekwaamheid te mogen bijdragen is wellicht de meest wezenlijke opdracht van ons onderwijs. Moge onze God onze docenten en het ondersteunend personeel daartoe voortdurend bekwamen.

P. Schalk
voorzitter Raad van Toezicht