7. Toegankelijkheid / toelatingsbeleid

Onze scholen zijn toegankelijk voor alle leerlingen en onze gebouwen voldoen aan alle eisen die worden gesteld. 

Voor wat betreft het toelaten van leerlingen hanteren we een voorwaardelijk toelatingsbeleid, waarbij actief meeleven met één van de aangesloten kerken het belangrijkste criterium is. Indien hieraan niet wordt voldaan, vindt een gesprek met de desbetreffende ouders plaats waarbij de christelijk-reformatorische identiteit een belangrijk gespreksonderwerp is. De ervaringen met onze toelatingsgesprekken worden regelmatig geëvalueerd. Ouders waarderen deze zorgvuldige benadering.