7. Toegankelijkheid en toelatingsbeleid

Onze scholen zijn toegankelijk voor alle leerlingen en onze gebouwen voldoen dan ook aan alle gestelde eisen. 

Voor wat betreft het toelatingsbeleid hanteren we een voorwaardelijk toelatingsbeleid, waarbij actief meeleven met één van de aangesloten kerken het belangrijkste criterium is. Indien hieraan niet wordt voldaan, vindt een gesprek met desbetreffende ouders plaats waarbij de christelijk-reformatorische identiteit een belangrijk gespreksonderwerp is. De ervaringen met onze toelatingsgesprekken worden regelmatig geëvalueerd. Ouders waarderen deze zorgvuldige benadering.