11. Samenwerkingsverbanden en betrokken partijen

Onze school maakt deel uit van het Reformatorisch Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs (RefSVO). Het RefSVO is het samenwerkingsverband voor het gezamenlijk zorgen voor passend onderwijs voor in totaal ruim 22.000 leerlingen. Gezien de landelijke spreiding is gekozen voor een ver doorgevoerd schoolmodel. Door middel van kwaliteitsbezoeken en een financiële verantwoording legt onze school verantwoording af aan het samenwerkingsverband.

Aan onze school is de Stichting materiële steun verbonden. Deze stichting ondersteunt ouders met een regeling voor tegemoetkoming in reiskosten en de school met financiële middelen ter versterking van de identiteit. Daarnaast nemen we deel in het bestuurdersoverleg van reformatorische scholen. Namens de reformatorische scholen treedt de Vereniging Gereformeerd Schoolonderwijs (VGS) op in diverse lobbyverbanden.

Onze school levert een bijdrage aan de ontwikkeling van nieuwe methodes, die onder leiding van Driestar Educatief tot stand komen.

Binnen Rotterdam en Dordrecht wordt geparticipeerd in overleggen die de gemeente organiseert met betrekking tot onderwijs. Daarnaast is onze school lid van Fokor, een vereniging van (nagenoeg) alle onderwijsinstellingen (PO, VO, SO) in Rotterdam.