3. Samenstelling Raad van Toezicht

De samenstelling van de raad was in 2020 als volgt:

  • P. Schalk (voorzitter), Veenendaal
  • mr. P.M.D. Weijers (vicevoorzitter), Capelle aan den IJssel (door de centrale medezeggenschapsraad voorgedragen RvT-lid)
  • drs. A.M. van der Bijl RA, Barendrecht
  • ds. J. Joppe, Barneveld
  • drs. G.A. Stoop, Hendrik-Ido-Ambacht
  • drs. A. Vat RA, ’s-Gravendeel

In het vorige verslag kon worden gemeld dat de heren Schalk en Stoop per ingang van 1 januari 2020 benoemd waren tot respectievelijk voorzitter en lid van de raad. In verband met het (eind 2019) aftreden van het RvT-lid dat belast was met het vicevoorzitterschap, is de heer Weijers in zijn plaats tot vicevoorzitter gekozen. Gedurende het verslagjaar waren er geen wijzigingen in de samenstelling van de raad.