12. Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Door alle aandacht die nodig was voor de voortgang van het onderwijs onder de bijzondere corona-omstandigheden is er minder proactieve aandacht geweest voor duurzaamheid dan we ons hadden voorgenomen. De omstandigheden hebben echter wel geleid tot een veel lagere milieubelasting door de bedrijfsvoering dan onder normale omstandigheden. Met name het aantal gereden autokilometers door medewerkers van onze school daalde drastisch door lange periodes van thuiswerken. 

Het voornemen is om na realisatie van de voorgenomen fusie voor de fusieschool een gericht mobiliteitsbeleid te ontwikkelen dat gebruik van openbaar vervoer en fiets verder stimuleert. Daarnaast blijven bij noodzakelijke herinvestering en vervanging in installaties en apparatuur het thema 'duurzaamheid' en 'energieverbruik' structurele aandachtspunten.