12. MVO

Het thema Duurzaamheid krijgt in toenemende mate aandacht binnen de school. In 2019 werd duurzaamheidsbeleid vastgesteld, waarin de ambities voor de komende jaren zijn vastgelegd, zowel op het gebied van onderwijs als op het gebied van bedrijfsvoering. Zo hebben de reformatorische scholen gezamenlijk een 'duurzaamheidschallenge' georganiseerd. Leerlingen kunnen hierbij meedingen naar prijzen met door hen uitgewerkte duurzaamheidsideeën. Tevens is het bijvoorbeeld de ambitie om de komende jaren gericht beleid te ontwikkelen om het fietsgebruik door medewerkers te stimuleren en het energieverbruik binnen onze scholen verder naar beneden te brengen. 
Zie ook paragraaf 10.