8. Internationalisering

In de samenleving zijn grenzen aan het verdwijnen. Steeds meer mensen, ook vmbo’ers, krijgen te maken met buitenlandse contacten. Het belang van Engels als internationale voertaal neemt toe.

Voor onze school betekent dit dat het oplossen van de (vmbo-)problematiek rond Engels urgent is. Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan het in contact brengen van de leerlingen met leeftijdsgenoten elders in Europa. Op alle locaties wordt daar aandacht aan gegeven door b.v. in TTO- en/of VTO-trajecten.

Ook dit jaar waren er contacten met buitenlandse christelijke scholen. Het karakter van de contacten was echter geheel anders. De geplande reizen en werkbezoeken konden geen doorgang vinden vanwege de beperkende maatregelen. Gevolg was ook dat verkregen subsidies niet konden worden gebruikt. Met de buitenlandse scholen is op een andere manier (digitaal) contact onderhouden. Daarmee werd ook gezocht naar een andere besteding van de subsidies.

Er treed wat betreft internationalisering wel een spanning op met het streven naar duurzaamheid, waarbij reizen (met name met het vliegtuig) onder kritiek komt te staan.