8. Internationalisering

Op alle locaties worden initiatieven ondernomen om het internationaliseren op de kaart te zetten. Bij de locatie Guido de Brès wordt dit o.a. gekoppeld aan het TTO-programma. Diverse locaties hebben uitwisselingsprogramma’s met andere scholen en doen mee aan het project Young Ambassadors van Woord en Daad. Internationalisering zal ook de komende jaren een belangrijk punt blijven. Een buitenlandervaring heeft toegevoegde waarde in de ontwikkeling en vorming van de leerlingen.