7. In control en risicomanagement

De buitengewone omstandigheden die in maart 2020 ontstonden door het uitbreken van de coronapandemie hebben ertoe geleid dat de raad veel aandacht heeft besteed aan de wijze waarop het onderwijs zijn voortgang kon hebben. Dat betrof diverse onderdelen, zoals de continuïteit en kwaliteit van het geboden (digitale) onderwijs aan de leerlingen, het welbevinden van docenten en onderwijsondersteunend personeel in het kader van de digitale en fysieke werkzaamheden, de draagkracht van de staf en de spankracht van het College van Bestuur en de directies. 

Daarnaast heeft de raad specifieke aandacht besteed aan de voortgang van het fusieproces dat in de loop van 2020 is uitgerold. Daarbij waren ook de contacten met de Galangroep, die het proces begeleidde, van belang. Met inachtneming van de bijzondere verantwoordelijkheid van het College van Bestuur heeft de raad alle ontwikkelingen gevolgd en het College van Bestuur daarop bevraagd. 

Ten slotte is het van belang te noemen dat aandacht is besteed aan de positie van stakeholders vanuit de achterban, met name omdat fysieke ontmoetingen vrijwel onmogelijk zijn gebleken.