10. Huisvesting

Bestaande panden

In het jaar 2020 waren er twee meer omvangrijke huisvestingsprojecten, beide op locatie De Swaef. Allereerst werd - als sluitstuk van de realisatie van de techniekhal van De Swaef - het schoolplein grondig aangepakt. Het terrein werd deels heringedeeld en tevens werd het hek vervangen. Daarnaast werd de luchtbehandeling van de gymzalen van De Swaef vervangen. Realisatie van beide projecten verliep voorspoedig. Over de huisvesting van deze locatie op langere termijn wordt overleg gevoerd met de gemeente Rotterdam.

In het algemeen kwam een aandachtspunt naar voren als gevolg van de coronacrisis. Als gevolg daarvan werden de normen voor een goede ventilatie en luchtverversing extra belangrijk. Binnen alle gebouwen werden testen gedaan om te zien in hoeverre er voldaan werd aan de gestelde normen. Daaruit bleek dat onze gebouwen voldoen aan de ventilatienormen. Wel is een aantal oudere installaties aan vervanging toe, maar die stonden al op de vervangingslijst voor de komende jaren. 

Plannen voor nieuwbouw in Krimpen aan den IJssel

Met het oog op de krimp van het aanbod van leerlingen werd besloten tot het samenvoegen van de vestiging Lekkerkerk van het Driestar College en locatie Revius van het Wartburg College. De nieuwe vestiging zal in de toekomst worden gehuisvest in een school in de gemeente Krimpen aan den IJssel. Hieraan werd in 2020 samen met het Driestar College vervolg gegeven door het voeren van gesprekken met de gemeente Krimpen aan den IJssel. Er ontstond enige vertraging in dat proces als gevolg van de val van het college en de coronacrisis, maar vanuit het nieuwe college werden de contacten van meet af aan voortvarend en constructief opgepakt. Hoewel het de verwachting is dat het nog zeker minimaal vijf jaar duurt voordat een nieuwe school in Krimpen aan den IJssel gerealiseerd kan zijn, zien we het komende jaar als cruciaal voor het proces. In dat jaar moet duidelijk worden in hoeverre er een locatie gevonden kan worden voor de nieuwe school, en of de financiering daarvan rondgemaakt kan worden.