10. Huisvesting

Techniekhal

Op het gebied van huisvesting mocht in 2019 een belangrijke mijlpaal gerealiseerd worden. In samenwerking met het Hoornbeeck College werkten we aan de realisatie van een nieuwe techniekhal bij locatie De Swaef. In oktober werd deze opgeleverd en kon de doorgaande leerlijn vmbo-mbo onder één dak starten. Dat was een bijzonder moment. We zijn dankbaar voor de uitmuntende samenwerking met het Hoornbeeck College en voor het feit dat de hal zonder budgetoverschrijding kon worden gerealiseerd en binnen de geplande tijd werd opgeleverd. Locatie De Swaef beschikt nu over de beste vmbo-techniekfaciliteiten in de wijde omgeving van Rotterdam. Zowel voor Mobiliteit en Transport - Produceren, Installeren en Energie - Bouwen, Wonen en Interieur - als voor Zorg en Welzijn zijn excellente faciliteiten beschikbaar. Een vereiste om onze leerlingen het vak grondig te kunnen leren met de modernste hulpmiddelen, apparaten en machines. 

Duurzaamheid

In de afgelopen jaren is op verschillende manieren geïnvesteerd in de duurzaamheid van onze gebouwen, zoals door de aanleg van zonnepanelen. Tegelijkertijd gebiedt de eerlijkheid te zeggen dat het aan de middelen ontbreekt om verdergaande maatregelen te nemen. Daarin speelt in belangrijke mate mee dat onze panden door de gemeente ter beschikking worden gesteld en wij slechts middelen ontvangen voor het onderhoud ervan. In de komende jaren zullen we - binnen de financiële kaders die we ter beschikking hebben - blijven zoeken naar mogelijkheden om de duurzaamheid van onze panden te verbeteren.