7. In control en risicomanagement

Ook in 2021 hadden de scholen te maken met de bijzondere omstandigheden vanwege de coronapandemie. De Raad besteedde aandacht aan de wijze waarop het (digitale) onderwijs zijn voortgang kon hebben. De Raad had ook oog voor het welbevinden van zowel docenten en onderwijsondersteunend personeel.
Daarnaast was er specifieke aandacht voor de fusieorganisatie. Met inachtneming van de bijzondere verantwoordelijkheid van het College van Bestuur heeft de Raad de ontwikkelingen gevolgd en het College van Bestuur daarop bevraagd.

Binnen de Raad is er aandacht besteed aan het stakeholderbeleid. In 2021 waren vanwege de coronacrisis fysieke ontmoetingen met de stakeholders uit de achterban niet mogelijk. Het College van Bestuur is voornemens in januari 2022 de gesprekken met de kerkelijke achterban weer op te starten. Bij deze gesprekken zullen ook leden van de Raad van Toezicht aanwezig zijn.

Vanwege de fusie zal een groot aantal administratieve processen worden geüniformeerd. Het College van Bestuur besloot daarom de interne audits uit te stellen tot het najaar van 2023. De directeuren, directieteams en stafafdelingen bevinden zich momenteel in een fase waarin ze meer en meer zicht krijgen op wat er allemaal speelt binnen de gefuseerde organisatie. Bovendien is dit ook een fase waarin diverse - voorheen afzonderlijke - teams nu zijn samengevoegd en tijd nodig hebben om te wennen aan de onderlinge samenwerking. Het College van Bestuur besloot daarom om de risicoanalyse te starten in februari 2022.