6. Onderzoek

In 2021 zijn weer diverse docenten begonnen aan of bezig geweest met een studie die gerelateerd is aan onderwijsontwikkeling. De start van een havo-top in Leiden heeft hieraan ook een nieuwe impuls gegeven, waardoor veel collega’s zijn gaan studeren om hun eerstegraads bevoegdheid te behalen. Voor een aantal studies is ook onderzoek gedaan in de school, bijvoorbeeld een onderzoek naar de intrinsieke arbeidsmotivatie van docenten binnen het Wartburg College, de invloed van organisatieverandering op werkdruk in het voortgezet onderwijs en naar de aanwezigheid van het ‘deaf effect’ in de overstap van havo-3 naar havo-4.

Daarnaast hebben ongeveer twintig collega’s van locatie Driestar Leiden en Marnix onder leiding van Driestar Educatief een PLG (professionele leergemeenschap) identiteit in de vakken gevolgd. Het doel is om onze identiteit op een natuurlijke manier terug te laten komen in de lessen.

Op locatie De Swaef loopt het experiment met de coöperatieve klas, een onderwijsinitiatief waarbij zo veel mogelijk met behulp van formatieve toetsing gewerkt wordt.

Tot slot zijn in het jaar 2021 twee interne onderzoeken gestart. Een onderzoek naar de toekomstbestendigheid van het onderwijs. De ontwikkelingen in het onderwijs en veranderingen in de achterban maken het naar het oordeel van het College van Bestuur nodig om grondig met elkaar van gedachten te wisselen over en onderzoek te doen naar wat we samenvattend een ‘toekomstbestendig onderwijsaanbod’ noemen. Een werkdefinitie van dit aanbod is: een breed aanbod waarin toekomstig bestendig en gegarandeerd onderwijs enerzijds en thuisnabijheid anderzijds van belang is. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de oorzaken achter de toenemende afstroom van havo naar het MBO vanuit de diverse locaties.