12. Duurzaamheid

Milieu-impact van onze activiteiten

Door de coronasituatie en de lockdowns werden in 2021 veel minder woon-werk, dienstreizen en reiskilometers gemaakt dan in een regulier jaar. 

Op alle locaties is in het onderwijsprogramma op verschillende manieren aandacht voor duurzaamheid, zodat onze leerlingen een goed besef krijgen van de effecten van het eigen gedrag en de eigen leefstijl op het milieu. Op de Driestar-locaties is een locatieoverstijgende werkgroep duurzaamheid opgericht die zowel op de bedrijfsvoering als de onderwijsaspecten rond duurzaamheid is gericht. 

Duurzaamheid is en blijft een belangrijk aspect dat in steeds meer activiteiten inmiddels een vaste plek heeft.