11. Samenwerkingsverbanden

De scholengroep Driestar-Wartburg werkt op meerdere terreinen samen met de andere VO-scholen op reformatorische grondslag. Vanuit het zogenaamde ‘Bestuurdersoverleg’ en het ‘Schoolleiders Platform (SLP)’ worden contacten onderhouden met de VO-raad, VGS, Verus (voor christelijk en katholiek onderwijs) en diverse uitgevers.

Onze school levert een bijdrage aan de ontwikkeling van nieuwe methodes die in opdracht van het SLP en onder leiding van Driestar Educatief tot stand komen.

We maken deel uit van het Reformatorisch Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs (RefSVO). Het RefSVO is het samenwerkingsverband voor het gezamenlijk zorgen voor passend onderwijs voor in totaal ruim 22.000 leerlingen. Gezien de landelijke spreiding is gekozen voor een ver doorgevoerd schoolmodel. Door middel van kwaliteitsbezoeken en een financiële verantwoording legt onze school verantwoording af aan het samenwerkingsverband.

Binnen Rotterdam, Dordrecht, Gouda, Krimpenerwaard, Krimpen aan den IJssel en Leiden wordt geparticipeerd in overleggen die de gemeente organiseert met betrekking tot onderwijs. Daarnaast is onze school lid van Fokor, een vereniging van (nagenoeg) alle onderwijsinstellingen (PO, VO, SO) in Rotterdam.

Belangrijk om ook nog te noemen zijn de verbanden van Sterk Techniekonderwijs. Locatie Driestar Gouda participeert in de regio Gouda. Met de locatie Marnix in Dordrecht wordt meegedaan met Regio Dordrecht. Locatie De Swaef participeert in de Regio Rotterdam-Zuid.