10. Huisvesting

Bestaande panden

In het jaar 2021 werden met name in de Goudse gebouwen Alfa en Bèta en in gebouw De Swaef in Rotterdam forse investeringen gedaan in de verbetering van de luchtkwaliteit. Voor het overige waren er geen grote huisvestingsprojecten binnen of aan bestaande gebouwen.

 

Plannen voor nieuwbouw in Krimpen aan den IJssel

Vorig jaar stelden we in het bestuursverslag vast dat in 2021 duidelijk zou moeten worden of de realisatie van een locatie in Krimpen aan den IJssel zou lukken. In het afgelopen jaar zijn er goede vorderingen geweest op dit terrein. Er was een constructieve samenwerking met de gemeente in het zoeken naar een geschikte locatie. Uiteindelijk werd in het najaar een aantal potentiële locaties geselecteerd. Voor ieder van deze locaties geldt dat er provinciale besluitvorming nodig is om definitieve toestemming te verkrijgen. De status eind 2021 was dat deze toestemming nog niet gegeven was.