1. Voorwoord

Het jaar 2021 was een jaar met historische betekenis voor het Driestar College en het Wartburg College. Beide scholen begonnen het jaar als zelfstandige onderwijsorganisaties en eindigden het jaar gezamenlijk als onderdelen van de door fusie ontstane Scholengroep Driestar-Wartburg. Met het in één organisatie bijeenbrengen van meer dan 100 jaar schoolgeschiedenis werd een begin gemaakt met het bundelen van de krachten van beide scholen. Een proces dat DV komende jaren gaandeweg verder gestalte zal krijgen.

Het jaar 2021 was ook in andere opzichten een bijzonder jaar. Het gehele jaar 2021 werd het onderwijs getekend door de gevolgen van de coronapandemie. Meerdere keren was er sprake van een lockdown-situatie waarin onderwijs op afstand moest worden gegeven. De hoge afwezigheidscijfers van leerlingen die vanwege besmetting of quarantaine niet konden deelnemen aan het onderwijs, zorgden voor een hoge extra belasting voor de docenten. Niet alleen het online lesgeven vroeg veel inventiviteit, maar bijvoorbeeld ook het feit dat vrijwel geen enkele toets in één keer kon worden gegeven. In veel gevallen waren drie toetsrondes nodig om alle leerlingen in staat te stellen de toets te maken. Daarnaast was er ook een hoge uitval van docenten, wat steeds door collega's moest worden opgevangen. We spreken onze grote waardering uit voor alle medewerkers van onze Scholengroep voor hun extra inspanningen, creativiteit en betrokkenheid waarmee ze ondanks deze omstandigheden het onderwijs toch doorgang lieten vinden. Dat geldt zowel voor docenten als voor ondersteunend personeel, stafmedewerkers en leidinggevenden. 

De overheid stelde extra middelen ter beschikking om de achterstanden die leerlingen door de corona-omstandigheden hebben opgelopen te compenseren. De inzet van die middelen is gericht geïnvesteerd in maatregelen zoals persoonlijke begeleiding, extra onderwijsmomenten, huiswerkbegeleiding. 

In het afgelopen jaar werden we naast deze omstandigheden van pandemie en onzekerheid geconfronteerd met groot verdriet: het overlijden van een leerling van onze locatie Marnix en van een collega van onze stafdiensten. Onze gedachten gaan uit naar beide gezinnen die zo onverwacht in rouw werden gedompeld. Het doet ons eens te meer onze kwetsbaarheid en afhankelijkheid beseffen. Bovenal is het een ernstige oproep voor ons allen om de Heere te zoeken terwijl Hij te vinden is. We bidden dat de Heere het onderwijs bij een open Bijbel aan de harten van onze leerlingen en ons allen wil zegenen. Onderwijs waarin steeds de boodschap mag klinken dat de Heere de wereld 'alzo lief heeft gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe' (Johannes 3: 16).

Gouda / Rotterdam, februari 2022

Richard Toes

Leendert van Wezel