1. Voorwoord

Voor u ligt het jaarverslag over het jaar 2020. Een jaar dat de geschiedenis is ingegaan als het jaar van de wereldwijde corona-pandemie. Een jaar waarin het onderwijs in het algemeen en ook onze school voor grote uitdagingen kwam te staan. Een jaar zonder centraal eindexamen, iets wat daarvoor door niemand voor mogelijk was gehouden. Een jaar ook waarin er veel onzekerheid en verdriet kwam in het leven van velen vanwege onzekerheden over werk en inkomen, ziekte of overlijden van geliefden die getroffen werden door corona. Maar bovenal was 2020 een jaar 'onzes Heeren'. In alle onzekerheid en zorg was Hij de enige Hulp in benauwdheid en de God van Wie we belijden dat Hem niets uit de hand loopt. Aan Hem alleen is onze dank voor het vele goede dat we in dit jaar mochten ontvangen. Het onderwijs mocht ondanks alles doorgang vinden. Het voor onze school belangrijke fusieproces met het Driestar College kwam concreet op gang en mocht voorspoedig verlopen.

En in dit jaar mochten we gedenken dat onze locatie Guido de Brès 50 jaar bestaat, en dat het Wartburg College 25 jaar geleden tot stand is gekomen. Een dankbaar feit, naar aanleiding waarvan het jubileumboek 'School met een hoge opdracht' verscheen. We zijn ook dankbaar voor het feit dat de uitgave van dit boek mede mogelijk werd gemaakt door sponsorbijdragen van diverse ondernemers die onze school een warm hart toedragen.

Met elkaar mochten we als collega's binnen het Wartburg College in al onze rollen van docent, ondersteuner, stafmedewerker of leidinggevende kracht ontvangen voor het werk. We moesten noodgedwongen op afstand blijven van elkaar, maar mochten desondanks een sterke onderlinge betrokkenheid ervaren. We ervaren dit alles als uit Gods Hand ontvangen. 'God is ons een Toevlucht en Sterkte; Hij is krachtiglijk bevonden een Hulp in benauwdheden.' (Psalm 46: 2).

Rotterdam, januari 2021

Richard Toes

Leendert van Wezel