1. Inleiding Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht legt conform de voorschriften van de rijksoverheid jaarlijks verantwoording af van haar toezichthoudende rol. In dit hoofdstuk voldoet de Raad aan deze verplichting. De raad beschouwt dit ook als een goede mogelijkheid zich te verantwoorden aan de achterban van onze school.