1. Inleiding Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht legt conform de voorschriften van de rijksoverheid jaarlijks verantwoording af van haar toezichthoudende rol binnen het Wartburg College. Met dit hoofdstuk in het jaarverslag wordt aan deze verplichting voldaan. De Raad beschouwt dit ook als een goede mogelijkheid zich te verantwoorden naar de achterban van onze school.